aktiv ferie

Idræt for alle - Mariagerfjord kommune

 

fristen for at Melde en aktivitet til Efterårferien 2023 er den 3. september 2023. 

 

Nedenfor finder du praktiske informationer til dig, der overvejer at oprette en ferieaktivitet.

 

Hvad er Aktiv Ferie?

Aktiv Ferie afholdes i vinterferie, sommerferie og efterårsferie.

Vinterferie og efterårsferie (uge 7 og 42) er KUN i Mariagerfjord Kommune og er for 2.-6. klasse, der bor eller går i skole i Mariagerfjord Kommune.

Sommerferien er som hovedregel den første og sidste uge af ferien, dog kan der være variationer, hvis skoleferien ikke falder ens i de 2 kommuner (i 2023 er det uge 26 og 31 + mandag-onsdag i uge 32)
Sommerferien er i både Rebild og Mariagerfjord Kommune og er for 2. – 6. klasse, der bor eller går i skole i Rebild og Mariagerfjord Kommune.  

Du / I kan dog selv begrænse jeres tilbud til de børn I synes er store/små nok inden for de klassetrin der er nævnt. 

 

Hvem kan udbyde en Ferieaktivitet?

Institutioner og foreninger indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet kan tilbyde aktiviteter. At udbyde en aktivitet er en mulighed for at skabe opmærksomhed omkring sin forening, institution eller aktivitet, – og dermed fx øge kendskabet og tiltrække nye medlemmer. Samtidig er det en mulighed for at tjene lidt penge til din forening eller institution.

Aktiv Ferie tilrettelægges af de 2 kommuners Kultur- og Fritidsforvaltninger. Dvs. at det er forvaltningerne, der står for alt det praktiske i forhold til markedsføring og deltagerbetaling.

Som udbyder af en aktivitet er du ansvarlig for selve aktiviteten, dvs. for fx instruktører, nødvendigt udstyr og materialer. Hertil ydes tilskud. Se nedenfor.

OBS det er kommunerne som fastsætter deltagerbetalingen på holdene, og også kommunerne som får den deltagerbetaling.

 

Kan vi få aktivitetstilskud?

Der ydes tilskud til afvikling af aktiviteter. Tilskuddet beregnes pr. deltagende barn, pr. dag. Tilskuddet er således for henholdsvis foreninger og institutioner.

Foreninger og haller:

Tilskud til forening & materialer: 125 kr. pr. barn pr. dag.

Fortæring: 15 kr. pr. barn pr. dag.

Udgifter til evt. lokale/hal leje gives der ikke tilskud til, men I kan tage det med i evt. lokaletilskud.

Institutioner:

Tilskud til institutionen til aflønning af underviser og materialer: 175 kr. pr. barn pr. dag.
Forplejning: 15 kr. pr. barn pr. dag.

Tilskuddet udbetales ved aktivitetens start.

 

Tilskud til materialer

I 2023 indføres et tilskud til materialer til de foreninger/institutioner, der bruger materialer i deres aktivitet, og som børnene får med hjem. F.eks. til kreative aktiviteter.

Det gives ikke til remedier, som bolde, værktøj, udstyr mv. som benyttes i aktiviteten.
Fagenheden vurderer, om materialerne er nødvendige for aktiviteten. 

Materialetilskud: 25 kr. pr. barn pr. dag.

 

Hvad er der af krav til arrangørerne?

Aktiv Ferie er som udgangspunkt ikke et pasningstilbud, men et aktivitetstilbud. Men det er jer som arrangør, der har ansvaret for børnene i den tid jeres aktivitet varer. Der skal derfor være en ansvarlig voksen til stede under hele aktiviteten, og I skal sikre jer, at I har adgang til deltagernes kontaktoplysninger, så I kan kontakte forældrene, hvis der sker noget.

Aktiviteterne skal som minimum vare 4 timer.

 

OBS som arrangør er det en god ide at tjekke op på, hvordan I er dækket af jeres forsikringer, hvis uheldet er ude. 

 

Hvordan markedsføres tilbuddene?

Alle tilbud annonceres her på hjemmesiden og i en folder, som omdeles på skolerne. Desuden laves pressemeddelelser til lokalaviserne, samt markedsføring via facebook. Forvaltningerne sørger for dette, og du har som forening eller institution ingen udgifter eller arbejde forbundet hermed.

Arrangørerne må meget gerne selv markedsføre deres aktivitet også, her beder vi dog om, at det nævnes at det er en Aktiv Ferie aktivitet.

 

Tilmeld aktiviteter til efterårsferien
    

Har du spørgsmål?

Kontakt os