aktiv ferie

Idræt for alle - Mariagerfjord kommune

Privatlivspolitik for Aktiv Ferie – Mariagerfjord Kommune

Senest ændret d. 15. juli 2021

 

Mariagerfjord Kommune har registreret personoplysninger om dig. Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at give dig en række oplysninger om denne registrering.

Hvad har vi registreret om dig?
Vi har registrerer følgende personlige oplysninger om dig:

Deltageroplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse
  • Betalingsoplysninger via kortbetaling
  • Eventuelle helbredsoplysninger, hvis disse er aført under "Bemærkninger"

Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, cvr nummer, telefonnummer og e-mailadresse

Retsgrundlag og formål
Retsgrundlaget for vores behandling fremgår af enten

 • Kommunalfuldmagten, folkeoplysningsloven, ungdomsskoleloven eller lov om musik, kap. 2 a – musikskoler
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne behandle din tilmelding.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige persondata i form af navn, adresse og kontaktinformationer, fødselsdato og CPR-nummer, betalingsoplysninger. Du kan altid spørge en medarbejder, hvad der bliver registreret.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne, fx eksterne arrangørere og undervisere, hvis dette er nødvendigt for at varetage din henvendelse.

Hvis vi registrerer dine oplysninger i it-systemer, vil det i nogen tilfælde kunne forekomme at oplysninger blive overført til underleverandører i lande uden for EU og EØS. I disse tilfælde vil der være indgået databehandleraftale og aftale via EU’s standardkontrakt med leverandøren for at sikre, at dine persondata behandles efter samme retningslinjer som i EU.   

Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer alle personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til din henvendelse. Vi opbevarer efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at se oplysningerne, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning og til indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du kan kontakte os
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål, kan du kontakte os:

 • Ved digital post i din E-Boks eller via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • På telefon: 97 11 30 00
 • Ved brev: Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro

Du har også mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - det kan for eksempel være, du har brug for yderligere vejledning eller at du mener, der er noget, DPO’en skal kende til.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.