aktiv ferie

Idræt for alle - Mariagerfjord kommune

 

Bemærk at fristen for at byde ind med en aktivitet til vinterferien 2020 er den 9. december 2019.

 

Nedenfor finder du praktiske informationer til dig, der overvejer at oprette en ferieaktivitet.

 

Hvad er Aktiv Ferie?

Aktiv Ferie afholdes i vinterferie, sommerferie og efterårsferie.

Vinterferie og efterårsferie (uge 7 og 42) er KUN i Mariagerfjord Kommune og er for 2.-6. klasse, der bor eller går i skole i Mariagerfjord Kommune.

Sommerferien er den første og sidte uge af ferien (i 2019 uge 27 og 32) er i både Rebild og Mariagerfjord Kommune og er for 2. – 6. klasse, der bor eller går i skole i Rebild og Mariagerfjord Kommune.  

Du / I kan dog selv begrænse jeres tilbud til de børn I synes er store/små nok inden for de klassetrin der er nævnt.

 

Hvem kan udbyde en Ferieaktivitet?

Institutioner og foreninger indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet kan tilbyde aktiviteter. At udbyde en aktivitet er en mulighed for at skabe opmærksomhed omkring sin forening, institution eller aktivitet, – og dermed fx øge kendskabet og tiltrække nye medlemmer. Samtidig er det en mulighed for at tjene lidt penge til din forening eller institution.

Aktiv Ferie tilrettelægges af de 2 kommuners Kultur- og Fritidsforvaltninger. Dvs. at det er forvaltningerne, der står for at det praktiske i forhold til markedsføring og deltagerbetaling.

Som udbyder af en aktivitet er du ansvarlig for selve aktiviteten, dvs. for fx instruktører, nødvendigt udstyr og materialer. Hertil ydes et aktivitetstilskud. Se nedenfor.

Kan vi få aktivitetstilskud?

Der ydes tilskud til afvikling af aktiviteter. Tilskuddet beregnes pr. deltagende barn, pr. dag. Tilskuddet er således for henholdsvis foreninger og institutioner.

Foreninger og haller:

Tilskud til forening & materialer: 125 kr. pr. barn pr. dag.

Fortæring: 15 kr. pr. barn pr. dag.

Udgifter til evt. lokale/hal leje gives der ikke tilskud til, men I kan tage det med i evt. lokaletilskud.

Institutioner:

Tilskud til institutionen til aflønning af underviser og materialer:175 kr. pr. barn pr. dag.
Fortæring: 15 kr. pr. barn pr. dag.

Tilskuddet udbetales ved aktivitetens start.

 

OBS som arrangør er det en god ide at tjekke op på, hvordan I er dækket af jeres forsikringer, hvis uheldet er ude. 

 

Hvordan markedsføres tilbuddene?

Alle tilbud annonceres her på hjemmesiden og i en folder, som omdeles på skolerne. Desuden laves annoncering og pressemeddelelser. Forvaltningerne sørger for dette, og du har som forening eller institution ingen udgifter eller arbejde forbundet hermed.

 

Tilmeld aktiviteter til vinterferien
    

Har du spørgsmål?

Kontakt os